ForhandlerUpp Dame brhus 50 K vler Till St Angulus kTwOuXZiP

Kileh Mocca Sko St Heels vletter Outlet l High M Damer Tamaris XnPkON80w

Kontaktoplysninger

Majken Pagter. Telefon: 8999 3388 (arbejde), 3022 9330 (mobil), e-mail:[email protected]Alle Star Converse Ox Sort 26d38 Sko 65b49 Czech eWE9I2YDH

Ansættelsessted

Aarhus Universitet, Institut for Havebrugsproduktion

Forskningsprojekt

Hvordan og hvor hurtigt mister træagtige planter deres evne til at tåle frost?

Herre R Adidas BlSort GrLyser Campus Gr n Gul Sale d d Dame O0PXknw8
Kileh Mocca Sko St Heels vletter Outlet l High M Damer Tamaris XnPkON80w
Forskertalent

Majken Pagter

Kileh Mocca Sko St Heels vletter Outlet l High M Damer Tamaris XnPkON80w

Postdoc

Fagområde

Havebrugsproduktion, plantefysiologi.Til K Kvinder b Venice Sammenlignamp; Sneakers OnlineFashiola dk tsrdChQ

Kort beskrivelse af projektet

Som følge af globale klimaændringer forventes den globale gennemsnitstemperatur at stige, men samtidig forventes det, at vintertemperaturerne bliver mere ustabile med kolde perioder afbrudt af korte varmere perioder. Selv kortvarige temperaturstigninger kan medføre, at flerårige planter mister en del af deres frosthårdførhed med risiko for efterfølgende frostskader. Formålet med projektet er at undersøge timingen og hastigheden, hvormed frosthårdførhed ophæves i flerårige træagtige planter som respons på stigende temperatur. Projektet vil desuden omfatte undersøgelser af fysiologiske og biokemiske mekanismer, som forventeligt er involveret i at kontrollere hastigheden og graden af ophævelse af frosthårdførhed. ftning 3 Gr gtl 1 Powerlift Danmark Nye Herre Adidas V Salg Sko qVLSMGUpz

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Et af projektets formål er at identificere proteiner, som er involveret i ophævelse af frosthårdførhed, og det forventer jeg bliver en udfordring, blandt andet fordi jeg arbejder med træagtige planter, hvori erfaringsgrundlaget med den type analyser er ret beskedent. En anden udfordring bliver ved hjælp af Differential Scanning Calorimetry at studere planternes mekanismer til at undgå frysning.

Hvad er de langsigtede perspektiver?

At identificere tilpasninger som gør planter i stand til at modstå 'utidig' ophævelse af frosthårdførhed under mere ustabile vintertemperaturer. Det vil bidrage med viden til udvikling af metoder og forædlingsprogrammer, som har til formål at identificere og udvikle de mest velegnede træagtige sorter under forventede fremtidige klimaforhold. Det vil desuden bidrage med viden om, hvordan globale klimaændringer vil påvirke planteproduktionen i for eksempel havebrug og skovbrug.

Hvordan forholder projektet sig til områdets internationale udvikling?

Der er gennemført en del forskning med fokus på, hvordan flerårige planter udvikler frosthårdførhed om efteråret, mens man ved meget mindre om ophævelse af hårdførhed om foråret. Så selvom man ved en del om hvilke fysiologiske mekanismer, som er involveret i udvikling af hårdførhed, er det uklart om ophævelse af hårdførhed ”blot” er den modsatte proces eller om det involverer nogle andre/yderligere mekanismer. Desuden ved man tilsvarende også meget mindre om, hvordan ophævelse af hårdførhed er reguleret sammenlignet med udvikling af hårdførhed.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

I mit ph.d.-projekt arbejdede jeg med udvikling af frosthårdførhed i planter, og i den forbindelse blev det tydeligt for mig, at man ikke ved ret meget om ophævelse af hårdførhed i planter. Nogle af de analysemetoder jeg har planlagt at bruge i projektet, stiftede jeg bekendtskab med, mens jeg under mit ph.d.-studium i en periode arbejdede i USA.

Kileh Mocca Sko St Heels vletter Outlet l High M Damer Tamaris XnPkON80w

Hvilke muligheder giver pengene fra Ung Eliteforskerprisen dig?PTilbud Aalborg Nike Outlet Butik Free Nyde 50Rabat Nu bgyYf76v

Det er først og fremmest et skulderklap. Men helt konkret giver pengene mig mulighed for at investere i noget udstyr og det giver mulighed for at lave nogle analyser og dermed afprøve nogle ideer, som jeg ellers ikke ville have haft mulighed for at lave.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Randers, student fra Amtsgymnasiet i Paderup og bopæl i Odense Kommune.

Forskningsrådets begrundelse for tildeling af prisen

Majken Pagter er 31 år og opnåede ph.d-graden i sommeren 2008 fra Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Majken Pagters forskning fokuserer på stresstolerance og hårdførhed i træagtige planter (Fuchsia). Herunder undersøgelser af effekten af stress på træagtige planters frosttolerance samt hvilke fysiologiske responser, der er afgørende for træagtige planters kuldeakklimatisering. Fra Forskningsrådet for Teknologi og Produktion har Majken Pagter i efteråret 2008 modtaget støtte til postdoc-projektet ” Deacclimation kinetics and mechanisms in woody perennials under increasing temperature instability”, som udgør en naturlig fortsættelse af hendes hidtidige forskning. Postdoc-projektet undersøger mulige mønstre for ophævning af frosthårdførhed i træagtige planter som følge af stigende globale temperatur. Projektet vil desuden omfatte fysiologiske og biokemiske undersøgelser af dette. Projektet vil bidrage med viden til udvikling af forædlings-programmer, som har det mål at udvikle de mest velegnede plantearter under fremtidige klimaforhold. Rådet finder, at Majken Pagter er en lovende ung forsker med en flot publikationsliste for en relativt nyuddannet forsker omfattende fem artikler i internationale tidsskrifter, alle som førsteforfatter.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Deacclimation kinetics and mechanisms in woody perennials under increasing temperature instability.Kileh Mocca Sko St Heels vletter Outlet l High M Damer Tamaris XnPkON80w

Yderligere oplysninger om baggrunden for prisen

Formand for Forskningsrådet for Teknik og Produktion, professor Marcel A.J. Somers. Telefon: 4525 2250, e-mail: [email protected]

Bevilling fra Forskningsrådet for Teknik og Produktion

Kileh Mocca Sko St Heels vletter Outlet l High M Damer Tamaris XnPkON80w

2.068.188 kr.

ShoesthrasherBlackgum Ultrarange Ultrarange Vans Vans Pro oWxBdCer

Forskningsprojektet udføres på

Hovedsageligt Aarhus Universitet, Institut for Havebrugsproduktion, men dele af projektet skal jeg lave på Københavns Universitet, Institut for Jordbrug og Økologi, og på Public Research Centre - Gabriel Lippmann i Luxembourg.