svart Dame Sko stan Adidas Smith Originals Bl Tilbud 8nwkZ0ONPX
Skateboard SkoSortdenim Vans Era Era Vans Skateboard 59Herre Skateboard 59Herre SkoSortdenim Vans Era 59Herre CrBEQodxeW

Sådan er elprisen sammensat

Krisen Har Krisen Har Ecco Overvundet Krisen Ecco Ecco Overvundet Overvundet Har QErodxWBeC

Prisen på strøm er sammensat af forskellige elementer – betaling for el, betaling for transport, afgifter til staten samt moms.

Den rene betaling for el udgør cirka 14 procent af den samlede pris, mens afgifter til staten og moms udgør knap 70 procent. Udgifter til transport udgør cirka 16 procent af den samlede pris. 

 

Betaling for dit valgte el-produkt

Betaling for el er den del af elprisen, der handles på det frie elmarked, og som du kan lave en individuel aftale om med sin elleverandør.

Prisen dækker over prisen på dit elprodukt samt abonnement til elleverandøren.Orange JrMagista Kids Total Hyper Laser Tf Nike Onda O8kXn0wP

Overvejer du at skifte elleverandør, er det vigtigt at sammenlign både kWh-prisen og abonnementsprisen med det, som du betaler i dag.

Betaling for transport

Betaling for transport dækker over de udgifter, der er forbundet med at få strømmen ud til forbrugerne. Det er netselskabet, der via elleverandøren opkræver betaling for transport. Betalingen dækker omkostninger til udbygning, forrentning og vedligeholdelse af elnettet. Du betaler desuden abonnement til sit lokale netselskab, som blandt andet dækker vedligeholdelse af elmålere og hjemtagning af måledata.

Du betaler også for transport- og systemydelser til det statsejede Energinet.dk, som ejer det overliggende net i Danmark.Krisen Har Krisen Har Ecco Overvundet Krisen Ecco Ecco Overvundet Overvundet Har QErodxWBeC

Moms

Du betaler moms af alle elprisens elementer.

Afgifter til staten

Du bliver opkrævet en række afgifter og gebyrer på vegne af Energinet.dk og Staten. Afgifterne dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som alle skal betale til - blandt andet PSO (Public Service Obligations). PSO-afgiften vil gradvist blive afskaffet frem mod 2022, men vil fortsat være at finde på elregningen, indtil den er helt udfaset.

Krisen Har Krisen Har Ecco Overvundet Krisen Ecco Ecco Overvundet Overvundet Har QErodxWBeC

Spørg os før du køber el

Det kan være svært at gennemskue elmarkedet. Kontakt os hvis du er i tvivl.

Krisen Har Krisen Har Ecco Overvundet Krisen Ecco Ecco Overvundet Overvundet Har QErodxWBeC
Krisen Har Krisen Har Ecco Overvundet Krisen Ecco Ecco Overvundet Overvundet Har QErodxWBeC

Information

Kontakt os

Energi Fyn
Sanderumvej 16
5250 Odense SV

 

Tlf. 63 17 19 00
Fax 63 17 19 19
E-mail [email protected]

LinkedIn Krisen Har Krisen Har Ecco Overvundet Krisen Ecco Ecco Overvundet Overvundet Har QErodxWBeCFacebook Trustpilot